Vad är tod?
  • Teacher on Demand - tod - är en ny tjänst för läxhjälp, där man som elev får snabb hjälp i ett videosamtal. Utan att boka tid, ungefär som att räcka upp handen. För dig som läxhjälpare är tod en möjlighet att hjälpa andra och gigga, tjäna pengar utan ställtid och precis när, och hur mycket det passar dig.

Hur kan det vara så billigt med riktig läxhjälp i tod?

  • Idén bakom tod är att du som behöver hjälp med läxan ska kunna få den hjälpen precis när du behöver det och precis så mycket eller lite tid som du behöver. Ofta behöver du bara några förklaringar och en push i rätt riktning och eftersom du betalar per minut blir det därför väldigt billigt jämfört med traditionell läxhjälp.

Vad menas med lärare och läxhjälpare?

  • Personen som hjälper till att lösa ett problem är läxhjälpare, i appen kallar vi den här rollen för lärare, även om personen inte måste vara lärarutbildad.

Kan man vara både elev och lärare?

  • Ja, men man kan bara ha en roll i taget. För att byta mellan rollerna får man logga ut och logga in igen. Genom att vara lärare åt yngre elever kan man bekosta sin egen läxhjälp. Elegant tycker vi!

Vad är Stripe?

  • Stripe är en stor internationell betalförmedlare som genomför säkra betalningar. Som elev anger du ditt betalkort till Stripe och som lärare anger du ditt bankkonto (IBAN) hos Stripe för att ta emot betalning.

Varför ska man välja vilket språk man talar?

  • Matchningen mellan elev och lärare ska bara ske mellan två personer som talar samma språk. Detta är bra för den som exempelvis inte fullt ut behärskar svenska och vill ha hjälp på ett annat språk.

Hur väljer man nivå på ämnen?

  • Det finns en hjälpfunktion som förklarar respektive nivå. Välj den nivå som du tycker din kunskap motsvarar.

Varför kan man välja flera språk man talar?

  • För att öka antalet valbara lärare i matchningen får man ange vilka språk man kan hjälpa till på eller få hjälp på.
Vad händer om jag trillar ur samtalet till exempel för att batteriet tar slut?

  • Om du oavsiktligt lämnar samtalet för att något händer med telefonen eller appen, har du 15 minuter på dig att starta appen igen, efter det stängs samtalet ner. Du får betala för samtalstiden inklusive 15 minuter om inte läraren väljer att bjuda på samtalet.
Får man ställa vilka frågor som helst?

  • Ställ vilka frågor som helst som har med skola och utbildning att göra! Du anger ämne och nivå, på så sätt matchas frågan till rätt läxhjälpare. Vi förväntar oss att alla användare håller en trevlig samtalston med respekt för andra användare.